2024

May

19

Av Rolf och Sara

För några år sedan skrev vi om webbformulär, hur lätt det går att göra egna webbformulär och hur praktiskt det är att få svaren sparade direkt in i en FileMaker-databas med s.k. webhooks. Nu har jag fått hjälp av min kollega Sara att gå genom fler, liknande tjänster.

Läs mer »

Claris Connect är en tjänst hos Claris som kopplar ihop olika program/tjänster i flöden, på samma sätt som många andra liknande tjänster, t.ex. Zapier som vi skrivit om tidigare, IFTTT som vi skrivit om tidigare, n8n, Pipedream, Node-red som vi använt i exempel tidigare och Microsofts Power Automate för att nämna några. Det finns med andra ord många tjänster som gör samma sak, med mer eller mindre liknande funktionalitet.

Claris Connect finns numera i en gratis-version som tillåter att max 500 flödessteg utförs per månad. Det räcker för att testa tjänsten.

Läs mer »

2022

Jul

27

Av Rolf

Förra sommaren gick jag genom ett antal olika tjänster för att göra formulär på webben för att samla in information. Tanken var att skriva om tjänsterna här på bloggen, men några andra projekt kom emellan. Det finns en mängd tjänster där du drar/släpper fält, texter, bilder mm och gör ett webbformulär, t.ex. form.io, forms.app, jotform.com, typeform.com, heyflow.app, cognitoforms.com för att nämna några få. Sök efter "web form builder" så hittar du dem alla!

Flera av tjänsterna har funktioner för flera sidor, flöden, inloggning, betalningar, filuppladdningar, varukorgar och allt annat du kan tänka dig. Sedan tidigare har vi använt Google Forms för formulär som sparas i FileMaker. Även Claris har i år annonserat att de kommer med en egen variant i form av Claris Studio.

Läs mer »

2020

Oct

02

Av Rolf

Att ta emot sms i FileMaker är en helt annan sak än att skicka sms från FileMaker. Skicka sms kan du göra med en lokal FileMaker-databas, ta emot sms kräver att databasen finns på en FileMaker Server, du behöver en webbserver och lite programmering i PHP, Javascript eller liknande. Dessutom måste FileMaker Server vara åtkomlig från internet.

Läs mer »

2019

Oct

16

Av Rolf

Ofta finns det behov att samla in uppgifter av olika slag från en mängd personer, det kan vara allt från anmälningar till nyhetsbrev till längre enkäter. Många tänker inte på att det finns en väldigt bra (och gratis) lösning med Google Forms. Det är relativt enkelt att skapa ett formulär med olika typer av frågor, publicera det på webben och visa det på din webbsajt eller använda i din iPad. Informationen som samlas in sparas i ett Google Kalkylark som kan exporteras och importas till allas vårt favoritprogram FileMaker. Självklart går det också att spara direkt i en FileMaker-databas!

Läs mer »